Jódaqua®

A Jódaqua® ter­mé­sze­tes jód­os gyógy­víz 100% -ban ter­mé­sze­tes ere­de­tű, iga­zolt élet­ta­ni ha­tás­sal bí­ró ős­ten­ge­ri kon­cent­rá­tum.­ ­   »